Dekk er alle typer dekk benyttet til kjøretøy (unntatt sykkeldekk og dekk til ståhjulinger). Dekk kan leveres til gjenvinning til butikker som selger dekk eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. Det er gratis å levere dekk uten felg til butikker.

  • Bildekk
  • Motorsykkeldekk
  • Tilhengerdekk
  • Traktordekk
  • Mopeddekk

NB! Felger kastes i metallcontaineren.