SLAMAVSKILLERTØMMES HVERT 4. ÅR. DERSOM BRUKEN AV EIENDOMMEN OVERSTIGER 90 DØGN, SKAL TANKEN TØMMES HVERT 2. ÅR
TETT TANKTØMMES MINST EN GANG I ÅRET
MINIRENSEANLEGGTØMMES IHHT. UTSLIPPSTILLATELSEN OG ANVISNING AV PRODUSENT
GRÅVANNSTANKTØMMES HVERT 4. ÅR