Ekstratømming er tømming utenom planlagt tømmerute som må skje i løpet av noen dager.

Bestilling av slik tømming gjøres direkte til renovatøren i normalarbeidstiden (Man-Fre, kl 0700 – 1500) på tlf. 976 35 530.

Ved ekstra tømming vil det tilkomme ekstragebyr for tilkjøring.

Etter tømming legger renovatøren igjen tømmekvittering med evt. merknader om feil på tankanlegget. Slike feil må det snarest rettes opp i.