Næring sanitæranlegg for boliger, hytter, forsamlingshus, kontor og næringsbygg skal regelmessig tømmes iht. utslippstillatelsen.

  • Vanlig septiktankanlegg tømmes hvert 2.år.
  • Tett tankanlegg tømmes minst 1 gang pr. år. Eier må selv varsle DIM dersom det er behov for oftere tømming.
  • Andre anleggstyper tømmes iht. utslippstillatelsen.
  • Vanlig septiktankanlegg tømmes hvert 4.år (fritidshus med mer enn 90 bruksdøgn hvert 2. år).

Gebyr septiktømming 2024 – Næring

Tømmegebyret for næring standard anlegg er kr. 3300, – eks. mva. pr. tømming.

For ukurante anlegg faktureres tillegg for spesiell utstyrsbruk, store volumer, og spesielle tjenester etter markedspriser. For ”Bomtur” (dvs. frammøte på eiendom uten tømmemulighet) og ”Ekstra tilkjøring” frammøte på eiendom utenom planlagt innsamlingsrute) kreves tilleggsgebyrer etter medgått kjøre-/riggtid.
Gebyret faktureres med hele beløpet etter utført tømming.

Tømmerutiner

Forsamlingshus, klubbhus, foreningslokaler, bedehus o.l. tømmes etter samme tømmerutiner som bolighus.

Bedrifter – skal tømmes iht. utslippstillatelsen.

(Bedrifter bestiller selv tømming hos firma som driver med slikt, eller kan legges inn på rutetømming via DIM.)