Rekeland avfallsstasjon er åpen tirsdag 11:00-19:00

Lørdagsåpent: Stasjonen holder åpent siste lørdag i april, mai, august og september. Åpningstiden disse dagene er kl. 09.00-14.00.

STENGT: I tillegg til bevegelige høytids- og helligdager holdes det også stengt onsdag før Skjærtorsdag, samt dagen før 1. mai, 17.mai og Kristi Himmelfartsdag. Avfallsstasjonen holder også stengt 23/24. og 30/31. desember.

NB! Avfallsstasjonen er bare åpen for privatkunder. Bedriftskunder må bruke Svåheia avfallsplass. Gårdsbruk kan likevel levere utsortert metall, landbruksfolie og PP-sekker.