På Svåheia avfallsplass er det kontant betaling etter levert mengde (vekt). 
Mottaket har betalingsterminal (ikke for kredittkort).

For faste/regelmessige kunder kan det inngås leveringsavtale med månedlig fakturering. I denne ordningen tilstås opptil 20% rabatt på enkelte avfallstyper.

PRISER 2024 (PR. TONN EKS. MVA.)NOK
Blandet avfall (restavfall)2541,-
Emballasjeglass (til gjenvinning)648,-
Inert avfall til sortering (betong/leca osv.)990,-
Matavfall (til kompostering)2541,-
Papir (til gjenvinning)1500,-
Trevirke (malt/umalt)1359,-
Bølgepapp (kun mindre mengder)0,-
EE – avfall0,-
Isopor (kun mindre mengder)0,-
Metall0,-
*Trykkimpregnert trevirke (alle typer)1944,-
*Isolerglassruter med PCB1700,-
*Isolerglassruter med klorparafin6600,-
*Vinylbelegg m/ftalater6600,-
*Annet farlig avfallEtter nærmere avtale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alle typer farlig avfall må deklareres før levering. Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no