Anleggsadresse:

Sokndalsveien 1165   –   Kart
4372 Egersund


Åpningstider:

Mandag – Torsdag:     07.00 – 15.00
Fredag:                        07.00 – 13.00

NB! I uker med bevegelige høytids- og helligdager holdes i tillegg til disse dagene, også stengt dagen før, dvs. julaften, nyttårsaften, onsdag før Skjærtorsdag, samt dagen før 1. mai, 17.mai og Kristi Himmelfartsdag.


DIM tar også imot mindre mengder farlig avfall fra ulike bedrifter, begrenset til 1000 kg pr. år. Ring oss gjerne ved spørsmål.

NB! Ved levering av farlig avfall skal dette deklareres på elektronisk skjema og oversendes DIM FØR levering.

 

Svåheia avfallsplass er forbeholdt næringslivskunder med unntak for privat levering av asbest, asfaltrester og rene jordmasser.