Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Forsidearrow_right_altPersonvern

Personvern

Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektivet, og personopplysningsloven fra 2000, er opphevet.

Hovedtrekk i den nye loven

Den nye personopplysningsloven inneholder bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre personvernforordningen i norsk rett, eller som supplerer forordningen på områder der forordningen overlater til landene å fastsette nasjonale regler. Innledningsvis inneholder personopplysningsloven regler om lovens og forordningens saklige og geografiske virkeområde, samt en bestemmelse om forholdet til ytrings- og informasjonsfrihet.

Hva er personopplysninger?

Det skilles mellom personopplysninger og sensitive personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og personnummer. Dersom du for eksempel kan gjenkjennes på et bilde eller et lydopptak regnes det også som en personopplysning. Registreringsnummeret på en bil knyttet til en privatperson regnes som en personopplysning, men ikke på en firmabil som benyttes av flere.

For å oppfylle sine lovmessige forpliktelser er DIM nødt til å samle inn en del personopplysninger om deg.

Dette gjelder blant annet: Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

 

Les mer hos vårt personvernombud på: https://www.ddv.no/personvernombud/


Dalane Miljøverk AS