DIM fakturerer i etterkant av tømmingen. 

Det er hjemmelshaver (eier) som er ansvarlig for betaling av tømmegebyret.

 

TØMMEGEBYR 2024 (INKL. MVA)NOK
Slamavskiller (inntil 4m3 septikvolum)2500,00 pr. stk
Tett tank (inntil 4m3 septikvolum)2500,00 pr. stk
Gråvannstank (inntil 4m3 septikvolum)2500,00 pr. stk
Minirenseanlegg (inntil 4m3 septikvolum)2500,00 pr. stk
  
  
TILLEGGSGEBYR 2024 (INKL. MVA)NOK
Bomtur (fremmøte uten tømmemulighet)1167,50 pr. stk
Tømmeslange > 40 meter (tillegg pr. meter)68,75 pr. m
Septikvolum > 4m3 (tillegg pr. m3)388,75 pr. m3
Ekstra tilkjøring (tømming utenom planlagt tømmerute)1955,00 pr. stk
Ekstra pumpeutstyr/traktor (tillegg pr. tømming)2595,00 pr. stk
Vannfylling iht. instruks (tillegg pr. m3 påfylt vann)778,75 pr. m3
Utrykning (tillegg pr. tømming)7786,25 pr. stk