I Eigersund kommune sorterer vi avfall i 5 kategorier. (Matavfallplastpapirdrikkekartong og restavfall)

Dette hentes i henhold til type avfall og bostedsadresse.
For å finne ut når ditt avfall blir hentet kan du gå inn på kartet for å se hvilke dag adressen din tilhører, og deretter finne hvilket avfall som blir hentet de respektive ukene i tømmekalenderen under.

 

Mandag Tirsdag Tirsdag SE Onsdag Torsdag Sorteringsveileder