Nødtømming er tømming som må skje i løpet av noen timer.

Bestilling av slik tømming gjøres direkte til renovatøren på tlf. 976 35 530 (Vakttelefon)

Ved nødtømming vil det tilkomme ekstragebyr for utrykning.

Etter tømming legger renovatøren igjen tømmekvittering med evt. merknader om feil på tankanlegget. Slike feil må det snarest rettes opp i.