De som har fritidseiendom i Sokndal Kommune kan ta i bruk renovasjonspunktet for kildesortert avfall ved Kvam-Boismyra. (se kart for plassering)

Hytteeiere står fritt til å benytte seg av renovasjonspunktene som er tilgjengelige. Se her

Her kan du levere utsortert matavfall, restavfall/plast, papir/drikkekartong, samt glass- og metallemballasje.
Containerne er med fotpedal slik at du kan legge avfallet i luken med en enkel bevegelse.
Containerne er ikke låst.

Avfall større enn innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på avfallsstasjonene i åpningstiden. 
Info om våre stasjoner finner du her.

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere
Eksisterende stativer og containere vil bli fjernet i løpet av kort tid. (uke 23-26)

Informasjon vedr. bioposer finner du her.