Foreløpig er ikke tilgangsstyringen på renovasjonspunktene aktivert. Hytterenovasjonskunder tilknyttet disse kan derfor se bort fra meldingen om å legge brikken på.

Vi har planer om å ta i bruk tillgangstyring for de nye renovasjonspunktene våre. 

Vi holder igjen iverksettelsen av dette en periode av 2 grunner:

  1. Tilpasning for brukerne til å bruke de nye punktene
  2. Teknisk løsning for å kunne bruke andre identifikasjonsmetoder enn brikker(mobiltelefon, bankkort ol) dette vil forenkle administrasjonen og holde kostnadene nede

 


1. januar 2023 kom en ny lov som sier at alle kommuner er pålagt å sikre kildesortering for alle - også på hytta!

For å forbedre vårt tilbud overfor våre hytteabonnenter og legge til rette for en mer miljømessig gunstig løsning, innfører nå DIM kildesortering også for hytter. 
Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen kan vi bedre sorteringen av avfallet, samt oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. Dette er også i tråd med retningslinjer og fremtidige krav fra EU til sorteringsgrad.
De nye løsningene etableres i løpet av 2023/2025. Sentralisering av punktene gjør at alle etter hvert skal passere et sorteringspunkt på vei hjem fra hytta.
Vi går hovedsaklig for nedgravd løsning med sortering av matavfall, papir/papp, plast, restavfall og glass- og metallemballasje.
Tømmehyppigheten vil bli tilpasset, og DIM vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens.