Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan føre til skade på natur, dyr og mennesker.

Rettledning ved levering av farlig avfall:

 • Bør leveres i originalemballasje
 • Ved levering i annen emballasje må denne merkes med innhold
 • Dersom innhold er ukjent, må det gis beskjed til stasjonsbetjent 

 

Eksempler på farlig avfall:

 • Trykkimpregnert trevirke
 • Isolerglassruter
 • Gulvbelegg
 • Lysstoffrør- og engergisparepærer
 • Småbatterier
 • Bil- og båtbatterier
 • Plantevern- og insektmidler
 • Løsemidler
 • Syrer og baser
 • Maling, lim og lakk
 • Oljerester og oljefilter
 • Vaske- og bonemidler
 • Bunnstoff til båt
 • Kvikksølvtermometre
 • Spraybokser