Det er hjemmelshaver (eier) som er ansvarlig for betaling av renovasjonsgebyret.

Holder du på å selge boligen din? Husk at denne fakturaen må betales i sin helhet av hjemmelshaver. En eventuell fordeling gjøres opp innbyrdes mellom selger og kjøper.