Gips er ofte brukt som tak- og veggplater, eller veggdekor.

Sørg for at gipsplatene, om de er hele, halve eller i småbiter, er tørre før de leveres til gjenvinning. Tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag kan være på når de leveres til gjenvinning.

Ja takk:

  • Gipsblokker
  • Gipsplater
  • Veggdekor i gips

NB! Gips som leveres til gjenvinning skal ikke inneholde isolasjon, treverk, stålskinner, plast, asbestholdige materialer, materialer som inneholder farlig avfall eller gipsplater med klinkerfliser.