Ja takk
 • Gress
 • Ugress
 • Løv
 • Hageplanter
 • Kvister
 • Greiner
 • Stammer
 • Røtter
Nei takk
 • Svartelistede planter
 • Nedfallsfrukt
 • Stein
 • Jord
 
FJERN SEKKER ETTER TØMMING!

 

Håndtering av svartelistede arter/planter:

Disse skal kastes i tette plastsekker, som knytes godt igjen slik at du unngår at frø fra plantene spres. De må leveres som restavfall til forbrenning. Disse skal ikke leveres blandet sammen med annet hageavfall, eller i sekker for matavfall. Mindre mengder kan leveres til en av våre avfallsstasjoner, og større mengder leveres til Svåheia.

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. De kan skade det biologiske mangfoldet. Det er derfor forbudt å dumpe hageavfall i naturen.