Impregnert trevirke er trevirke impregnert med kreosot, salter av tungmetaller (CCA-impregnert), kobber (CU-impregnert) eller lignende. Dette leveres inn som farlig avfall.

Impregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige stoffer, i tillegg til at asken er svært giftig.