Inert avfall er for eksempel porselen, keramikk, fliser, betong, speil, murstein og glava. Denne typen avfall kan ikke materialgjenvinnes eller brennes/energigjenvinnes.

På avfallsstasjonene kan du kun levere avfall/masser som kan kastes for hånd.

Har du tunge/større mengder, ta kontakt med oss på 51 46 49 90 for å avtale levering på Svåheia.

IKKE: Brennbart avfall, gips, eternitt, asfalt eller vinduer.