De som har fritidseiendom på Helleland, fra grensa mot Lund, over Årrestad og på Hetlandsheia kan ta i bruk renovasjonspunktet for kildesortert avfall ved Brualand. (se kart for plassering)
Dette punktet er tiltenkt de som passerer på vei fra hytta!

Her kan du levere utsortert matavfall, restavfall/plast, papir/drikkekartong, samt glass- og metallemballasje.
Containerne opplåste.

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere
Eksisterende stativer vil bli fjernet i løpet av kort tid.

Avfall større enn innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på avfallsstasjonene i åpningstiden. 
Info om våre stasjoner finner du her.

Informasjon vedr. bioposer finner du her.