De som har fritidseiendom i området Sogndalsstrand-Rekefjord-Gyland (Kystveien) kan ta i bruk renovasjonspunktet for kildesortert avfall ved Kvam-Boismyra. (se kart for plassering)
Dette gjelder også for de med fritidsbolig i sentrumsområdet i Sokndal.


De som kjører forbi Egersund etter en tur på hytta, se her

Her kan du levere utsortert matavfall, restavfall/plast, papir/drikkekartong, samt glass- og metallemballasje.
Containerne er med fotpedal slik at du kan legge avfallet i luken med en enkel bevegelse.

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere
Eksisterende stativer vil bli fjernet i løpet av kort tid. (uke 14)

Avfall større enn innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på avfallsstasjonene i åpningstiden. 
Info om våre stasjoner finner du her.

Informasjon vedr. bioposer finner du her.