Metall, eller metallavfall, er produkter laget av materialer som aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål. Det er egne ordninger for metallemballasje.

Her kastes blant annet:

  • Sykler
  • Felger
  • Hagegriller
  • Plenklippere
  • Varmvannsberedere
  • Redskaper
  • Kjøkkenutstyr
  • Møbler

NB! Motorer må være tømt for drivstoff og olje. Gassbeholdere leveres som farlig avfall.